تذكر1:قابل توجه دانش آموزان پايه سوم رياضي و تجربي: حوزه اجراي امتحانات پايه سوم ، دبيرستان نظام مافي واقع در خيابان دانشگاه هوايي جنوبي خ تفرش غربي مي باشد.

تذكر 2: قابل توجه دانش آموزان پايه چهارم رياضي و تجربي: حوزه اجراي امتحانات پايه چهارم ، دبيرستان علامه حلي واقع در خيابان 20 متري شمشيري كوچه نوروزي مي باشد.


بدين وسيله كسب رتبه هاي برتر مسابقات پرورشي منطقه 9 را به شما و خانواده محترمتان تبريك 

عرض نموده و آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي را از خداوند متعال براي شما خواستارم.

                                                                                                                                   مديريت دبيرستان 

                                                                                                                                     داود قرقچيان


 


  


 
 
 
 

     


 


              


    


         آدرس: ميدان فتح - پايگاه يكم شكاري - روبروي بيمارستان شريعت رضوي - دبيرستان غيردولتي امام مهدي (عـج)

 

 تـلـفـن :  66653362 ، 66627176                                                        ايـمـيـل: school@emsch.ir